Eğitimde Motivasyon ve Katılımcılığı Artırma Projesi VTS Yönergesi